page_banner

newyddion

Beth sydd angen i chi roi sylw iddo wrth brynu ffens rhaff bigog llafn?

Mae ffens weiren bigog llafn yn gynnyrch ffens ddiogelwch a ddefnyddir yn arbennig o amgylch y maes awyr. Gwneir ffens weiren bigog llafn o wifren ddur carbon isel o ansawdd uchel neu wifren aloi magnesiwm alwminiwm trwy weldio chwistrell. Manteision ffens weiren bigog llafn yw strwythur cyffredinol syml, gosodiad cyfleus a chludiant cyfleus. Mae strwythur ffens weiren bigog llafn yn fwy addas i'w ddefnyddio mewn ardaloedd mynyddig a lleoedd â mwy o lethrau. Mae ffens weiren bigog llafn yn cael ei chroesawu’n eang gan bobl oherwydd ei phris cymedrol a’i pherfformiad rhagorol. Bydd y golygydd canlynol yn cyflwyno sut i brynu maes awyr Seine! Wrth brynu ffens weiren bigog llafn, rhaid i ddefnyddwyr roi sylw i rai manylion. Fe wnaeth y golygydd ddatrys nifer o broblemau sy'n aml yn digwydd wrth brynu canllaw gwarchod rhaff bigog llafn. Dewch i ni gael golwg!

Rhowch sylw i'r pwyntiau canlynol wrth brynu canllaw gwarchod rhaff bigog llafn:

1. Maint rhwyll rheilen warchod rhaff bigog. Bydd maint y grid yn effeithio'n uniongyrchol ar ansawdd a phris ffens weiren bigog llafn. Felly, wrth brynu ffens weiren bigog llafn, maint y grid yw'r broblem gyntaf i'w phrofi. Fodd bynnag, os nad yw'r pennaeth yn brin o arian, peidiwch â malio gormod amdano.

2. Diamedr gwifren fetel canllaw gwarchod rhaff bigog llafn. Mae diamedr ffens weiren bigog llafn yn gysylltiedig â maint y deunyddiau a ddefnyddir. Mae hefyd yn baramedr pwysig sy'n effeithio ar ansawdd a phris ffens. Argymhellir defnyddio teclyn i fesur y diamedr. Gallwch ddefnyddio caliper vernier. Os na, prynwch un. Wedi'r cyfan, dim ond dwsinau o yuan yw ei bris.

3. Dimensiynau deunyddiau eraill. Mae ansawdd ffrâm ffens weiren bigog llafn hefyd yn rhan bwysig o'r ffens gyfan, a fydd yn effeithio ar bris ffens weiren bigog llafn. Felly, ar adeg eu prynu, rhaid profi hyd, lled a thrwch y deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer ffens weiren bigog y llafn, yn enwedig y mesuriad trwch, sef y ffactor allweddol sy'n effeithio ar ansawdd ffens weiren bigog y llafn.

4. Ansawdd cotio wyneb. Yn gyffredinol, mae angen triniaeth arwyneb ar ffens y maes awyr i atal cyrydiad ac ymestyn oes gwasanaeth ffens y maes awyr. Mae haenau cyffredin ar gyfer canllaw gwarchod weiren bigog llafn yn cynnwys cotio dip, chwistrellu, galfaneiddio a galfaneiddio dip poeth. Er efallai nad ydych chi'n gwybod y wybodaeth hon, dylech chi wybod mwy am y synnwyr cyffredin sylfaenol.

5. Gwahaniaethwch a dewiswch y math o reilffordd warchod. Gellir rhannu'r canllaw gwarchod yn wahanol fathau yn ôl y pwrpas. Gellir dewis y math canllaw gwarchod priodol yn ôl y man defnyddio, ac mae gan wahanol reiliau gwarchod brisiau gwahanol. Mae'r gwahaniaeth pris yn dal i fod yn fawr, felly mae angen i ni ddewis yn ôl y math sydd ei angen arnom.


Amser post: Medi-22-2021